Mw.mr. Ruby Boesjes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

Algemene praktijk
– Bestuursrecht
– Burgerlijk recht

Vreemdelingenrecht
– Vreemdelingenbewaring

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Mw.mr. Ruby Boesjes staat bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerd voor de volgende rechtsgebieden, waarvoor zij aan de kwaliteitseisen voldoet. 

Asiel- en vluchtelingenrecht 

Vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring 

Personen- en familierecht 

Voor zaken op genoemde rechtsgebieden kan door de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging worden verleend. Een dergelijke zaak kan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand worden behandeld. U betaalt hiervoor alleen een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen.