Mw. mr. Ruby BoesjesLEF Advocatuur is een algemene praktijk met specialisatie op de verschillende rechtsgebieden waarmee vreemdelingen in Nederland te maken hebben. Ik heb mij bekwaamd in het vluchtelingenrecht, het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbewaring.

Al vanaf mijn afstuderen in 1991 sta ik als juriste mensen bij, die in Nederland asiel hebben gevraagd. In 2012 werd ik advocaat en sindsdien komen veel buitenlanders naar mij toe, die in Nederland een verblijfsvergunning willen verkrijgen of van wie de vergunning ingetrokken dreigt te worden. Ook sta ik vreemdelingen bij, die de Nederlandse nationaliteit willen verkrijgen. 

Buitenlanders in Nederland hebben te maken met allerlei instanties. Behalve zaken tegen de IND, voer ik ook procedures tegen de COA en tegen gemeenten, in geval van beëindiging opvang. 

Naast mijn werkzaamheden als advocaat ben ik docent bij Opleidingen Sociaal Recht (OSR) te Utrecht, waar ik advocaten opleid tot Gespreksleider Intervisie. Al sinds 2001 geef ik trainingen Intervisie en begeleid ik intervisiegroepjes als gespreksleider.